Wij volgen de principes van de Biodynamische landbouw. Dat is een vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner. Er wordt een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven gehanteerd. De natuur wordt gezien als een overal verbonden geheel. Zo is dus ook ons voedsel verbonden met klimaat, bodemvruchtbaarheid, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, enz.

Het DAT plan is als volgt….
In 2015 ben ik naast mijn andere werkzaamheden begonnen met het bebouwen en het behouden van de aarde op een stukje land bij Hoeve Ackerdijk. DAT ligt op een oude kreek; het is klei op veen. Met vaste mest en groenbemesters brengt DAT stapsgewijs meer bodemstructuur en vitaliteit in de bodem voor de komende seizoenen. Er worden al groenten geteeld, wat plaatsvindt op zo’n 2000 M2. DAT wil dit in de komende seizoenen uitbreiden zodat er een gezonde teelbalans kan ontstaat. Daarnaast brengen we meer biodiversiteit in de Schiezone.

Hoe wil DAT dit uitbreiden?
Dat willen we doen door samen met jou te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen we de biodiversiteit vergroten, wat een verrijking geeft voor iedereen. Staat er in de komende seizoenen een nieuwe generatie te trappelen als meeuwen in het grasland, op zoek naar voedsel? Er zal een bodemrijke en dus voedselrijke directe omgeving ontstaan, die we kunnen behouden en waarop een ruim aanbod aan lokaal geteelde biodynamisch voedsel beschikbaar zal zijn. Dat is waar DAT voor staat.

Wat geeft u DAT
Je neemt een groenteaandeel. Zo weten wij ons van afnemers van onze oogsten en daarmee van (een deel van) ons inkomen verzekerd.

Lastendeling bij een misoogst
Bij een misoogst zullen de CSA-leden en wij de lasten dragen/risico’s delen. Wij kopen b.v. geen sla bij de groothandel als er door een onverwachte plaatselijke heftige/extreme hagel of stortbui een teelt onherstelbaar beschadigd wordt. Voor zowel de abonnees als de boer betekent dit dan een periode geen sla.

Financiering
De CSA-leden betalen hun aandeel vooruit. Dit geeft DAT de mogelijkheid zaai- en pootgoed te kopen, om gereedschap en andere benodigde materialen aan te schaffen en waar nodig te onderhouden. Over de benodigde uitbreidingen zal overlegd worden. De seizoen bijdrage is dus gebaseerd op het seizoensaanbod, zodat DAT al de benodigde kosten, waaronder het loon voor de boer, het personeel, de seizoenwerkers en stagiaires kan betalen.