Komt DAT zien

De Ackerdijkse Tuinderij doet veel interessante dingen. Die laat ik je graag zien, maar in de komende tijd zal ik op deze plek wat van mijn activiteiten en specials gaan opschrijven.


DAT gewassen

Wat gaan we zaaien, verbouwen en oogsten? Hier vindt u de groenten voor het komende seizoen. Er word bij DAT alleen gebruik gemaakt van biologische zaden, DAT moge duidelijk zijn.

Voor het komende seizoen staan er 2 teeltplannen aan te komen n.l. één voor Kistje Vol Smaak en één voor de leden! In de komende seizoenen zal – tegelijkertijd met DAT – het groenteaanbod groeien.

Op dit moment worden de volgende gewassen gezaaid/verspeend/geplant..

  • Groenbemesters voor een bodemverbeterende en mesttoevoegende eigenschappen zoals bladrammenas, winterrogge, phacelia
  • Bloemenmix; deze bevat 30 soorten. Prachtige bijen bloemen zaadmengsel speciaal samengesteld.
  • …Sla, radijs, sperzieboon, koolrabi pompoen, maïs, andijvie, biet, augurk, herfs/winter prei, boerenkool, knolvenkel, …

Boer Loek

De boer Loek van der Klis heeft een biologisch dynamische (BD) landbouw opleiding aan de Warmonderhof gevolgd. Daar voor heeft hij o.a. een aantal jaren samen gewerkt aan het scheppen van een soort “nieuwe natuur” met de evoluerende strandbeesten van Theo Jansen. Sinds de BD-landbouw opleiding in Dronten houdt Loek zich bezig met de echte natuur. Het mogen werken op, aan en in de aarde  geeft energie en brengt voldoening. Met aandachtig waarnemen en goed samenwerken is het de kunst om de seizoenen te doorgronden in ons kleine kikkerlandje onder het zeeniveau…


Visie, Plannen en Financiering

Wij volgen de principes van de Biodynamische landbouw. Dat is een vorm van biologische landbouw die gestoeld is op de antroposofische principes van filosoof Rudolf Steiner. Er wordt een holistische kijk op de natuur en het boerderijleven gehanteerd. De natuur wordt gezien als een overal verbonden geheel. Zo is dus ook ons voedsel verbonden met klimaat, bodemvruchtbaarheid, water- en luchtkwaliteit, biodiversiteit, enz.

Het DAT plan is als volgt….
In 2015 ben ik naast mijn andere werkzaamheden begonnen met het bebouwen en het behouden van de aarde op een stukje land bij Hoeve Ackerdijk. DAT ligt op een oude kreek; het is klei op veen. Met vaste mest en groenbemesters brengt DAT stapsgewijs meer bodemstructuur en vitaliteit in de bodem voor de komende seizoenen. Er worden al groenten geteeld, wat plaatsvindt op zo’n 2000 M2. DAT wil dit in de komende seizoenen uitbreiden zodat er een gezonde teelbalans kan ontstaat. Daarnaast brengen we meer biodiversiteit in de Schiezone.

Hoe wil DAT dit uitbreiden?
Dat willen we doen door samen met jou te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen we de biodiversiteit vergroten, wat een verrijking geeft voor iedereen. Staat er in de komende seizoenen een nieuwe generatie te trappelen als meeuwen in het grasland, op zoek naar voedsel? Er zal een bodemrijke en dus voedselrijke directe omgeving ontstaan, die we kunnen behouden en waarop een ruim aanbod aan lokaal geteelde biodynamisch voedsel beschikbaar zal zijn. Dat is waar DAT voor staat.

Wat geeft u DAT
Je neemt een groenteaandeel. Zo weten wij ons van afnemers van onze oogsten en daarmee van (een deel van) ons inkomen verzekerd.

Lastendeling bij een misoogst
Bij een misoogst zullen de CSA-leden en wij de lasten dragen/risico’s delen. Wij kopen b.v. geen sla bij de groothandel als er door een onverwachte plaatselijke heftige/extreme hagel of stortbui een teelt onherstelbaar beschadigd wordt. Voor zowel de abonnees als de boer betekent dit dan een periode geen sla.

Financiering
De CSA-leden betalen hun aandeel vooruit. Dit geeft DAT de mogelijkheid zaai- en pootgoed te kopen, om gereedschap en andere benodigde materialen aan te schaffen en waar nodig te onderhouden. Over de benodigde uitbreidingen zal overlegd worden. De seizoen bijdrage is dus gebaseerd op het seizoensaanbod, zodat DAT al de benodigde kosten, waaronder het loon voor de boer, het personeel, de seizoenwerkers en stagiaires kan betalen.